Onze visie

De visie van Stroom is gebaseerd op vier pijlers: zorgzaamheid, meergeneratiewonen, betaalbaarheid en duurzaamheid. 

Zorgzaam wonen

Als bewoners van Stroom zien we om naar elkaar en naar anderen in onze woonomgeving. Stroom staat voor sociale cohesie en zorgzaamheid binnen het complex en in de buurt.

Wij allen vinden het vanzelfsprekend dat we, naast onze privésfeer (woning), ons ook toewijden aan de coöperatieve levenssfeer – ofwel de community.

Community gaat over sociale inclusie en sociale cohesie, over gemeenschapsvorming en over kwartiermaken, over samen leven en elkaar helpen, over burgerschap en participatie, over solidariteit en respect.

De community is een sociale structuur waarin anonimiteit en eenzaamheid voorkomen worden. Het is een vanzelfsprekendheid dat we elkaar ondersteunen waar nodig en mogelijk. Stroom verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving.

 

Multi­generatio­neel wonen

Deel uitmaken van een ‘extended family’ is zeer waardevol; it takes a village to raise a child. De bewoners van Stroom onderschrijven de grote meerwaarde van het samenleven van alle levensfases. Samen zorgen we voor solidariteit en samenwerking tussen de verschillende generaties. Waar nodig en mogelijk, ondersteunen we elkaar. Voorbeelden zijn helpen met oppassen, een klusje, boodschappen en dergelijke.

Wanneer een bewoner dusdanig hulpbehoevend wordt dat professionele zorg op z’n plaats is, dan helpen we als medebewoners – indien nodig – dat te organiseren.

Stroom wordt een levensloopbestendig gebouw; in principe kan je je hele leven bij ons blijven wonen. Het toewijzingsbeleid van Wooncoöperatie Stroom is zo gemaakt dat een juiste balans tussen alle generaties gewaarborgd is.

Betaalbaar wonen

Wonen in Amsterdam is een basisbehoefte die voor alle sociaal-economische lagen bereikbaar hoort te zijn. Wij zien de grote meerwaarde van het samenleven van een gemêleerde groep mensen, waarbij beroepen en inkomens niet de doorslaggevende factor voor de woonplek zijn.

De wooncoöperatie – een ideële vereniging – is het antwoord op de ongewenste ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Marktwerking wordt buiten de deur gehouden. Via de statuten worden de financiële idealen geborgd. Zo dragen we eraan bij dat de ‘gewone burger’ in Amsterdam kan blijven wonen. De huurprijzen zullen deels in het sociale huursegment komen en deels in het middenhuursegment.

Wooncoöperatie Stroom bouwt een duurzaam pand met een mix van privéruimtes en gedeelde ruimtes. De wooncoöperatie is eigenaar van het pand. De leden huren van de coöperatie. Wanneer zij verhuizen, zeggen ze de huur op – leden bouwen geen eigendomsrechten op. Hierdoor kan niemand winst uit het wonen halen.

Duurzaam wonen

Voor ons is het belang van duurzaamheid vanzelfsprekend. We laten ons inspireren door onder andere de principes van de donuteconomie: een economisch model om sociale duurzaamheid te bereiken binnen de ecologische marges van de draagkracht van de aarde.

In allerlei opzichten streven we naar een bestaan dat duurzaam, energiepositief, CO2-neutraal, circulair, deeleconomisch en biodivers is. Ook de manier waarop de leden het gebouw bewonen, zal duurzaam zijn. Dit zit onder ander andere in het gebruik van energie en gedeelde faciliteiten.

Ook sociale duurzaamheid – het zorgzame karakter – is een onmisbare voorwaarde voor een leefbare, prettige, gezonde woonomgeving. Duurzaam wonen betekent: langdurig gezond en gelukkig leven in alle levensfases, zonder kosten en lasten door te schuiven naar toekomstige generaties.

Vereniging Wooncoöperatie Stroom
Srefidensiplein, Amsterdam
KvK-nummer 81879822

contact­@­wooncooperatie­­stroom.nl