Over ons

Wij zijn een groep mensen met verschillende achtergronden en gemeenschappelijke idealen.

Hoe het begon

Terugkijkend kunnen we stellen dat het eerste zaadje van Stroom eind 2018 geplant is. Bij debatavonden over woonvraagstukken ontmoetten enkele toekomstige Stroomleden elkaar. Allen hadden een sociale, duurzame woondroom. We besloten samen op zoek te gaan naar meer gelijkgestemden. Al snel werd het een ‘zwaan-kleef-aan’ verhaal. In het najaar van 2019 kwamen we voor het eerst samen met ongeveer 20 geïnteresseerden. We deelden onze dromen en idealen met elkaar – en stelden vast dat we allemaal hetzelfde wilden. If you can dream it, you can do it dus zijn we aan de slag gegaan!

De eerste bijeenkomst met kennismaking en uitwisselen van ideeën
Bijeenkomst met Stroomleden bij de Groene Hub, Zuid-Oost

Wie zijn we?

We zijn een enthousiaste groep mensen met allerlei achtergronden. De meesten al lange tijd Amsterdammers; sommigen sluiten van elders aan. Stellen, gezinnen en alleenstaanden. Kinderen, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers. We hebben beroepen in onder andere architectuur, onderwijs, theater, ICT, toerisme, duurzaamheid en bij de overheid. Ben je benieuwd naar de individuele leden van Stroom? Je kan ons leren kennen via facebook

Ons proces

Hoe maak je van een idee werkelijkheid? Door te beginnen! We stelden onze kernwaarden en idealen vast, en verwoordden deze in een visiedocument. We bedachten een naam die goed past bij die kernwaarden. We ontwierpen procedures voor besluitvorming en lidmaatschap. En – heel belangrijk – we spraken over onze ideeën met iedereen om ons heen. Zo kreeg ons droombeeld steeds meer concrete vormen.
Ondertussen zijn we officieel een vereniging. Elk groepslid neemt wel een taak of klusje op zich. We vergaderen ongeveer 2 keer per maand. Daarnaast maken we uitstapjes met de groep, naar bijvoorbeeld andere bijzondere woonprojecten en duurzame gebouwen. Goed voor de team building en inspiratie!

Stroomleden op excursie voor inspiratie over duurzaam bouwen bij hotel Breeze

contact­@­wooncooperatie­­stroom.nl
0644 980248 (Eva)