7 juli 2022

Onzekere tijden

Hard werken om ons project te redden

 

Tijd voor een Stroom-update. We hadden wat radiostilte omdat er wel heel erg weinig positieve kansen en vooruitzichten waren, maar er glooit toch weer wat hoop aan de horizon..!

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we eind januari een sluitende businesscase (uitgebreide begroting) inleverden. Dat is toen niet gelukt. We hadden 3 maanden uitstel gekregen tot eind april maar dat was niet voldoende. We hebben nu nog één keer uitstel gekregen, tot 31 augustus. Als we dan een sluitende businesscase inleveren, kunnen we verder met het proces. Als we dat niet doen, dan zijn we kavel 5.01 op Centrumeiland kwijt.

Dan gaat de kavel terug de markt op – de gemeente is niet verplicht om ‘m opnieuw uit te geven voor een wooncoöperatie maar kan ‘m dan ook aanbieden als ‘gewone’ kavel voor een willekeurige ontwikkelaar. Met een beetje pech wordt de hoek van het Srefidensiplein dan niet een ‘levendige sociale en duurzame plint voor de buurt’. En minstens net zo jammer: dan heeft een groepje van gemiddeld 10 mensen jarenlang vele uren vrijwilligerswerk en eigen geld gestopt in een project waarvan iedereen overtuigd is dat het een superwaardevolle bijdrage aan de samenleving is, maar komt het er uiteindelijk toch niet..

Het risico van pionieren: ook al ís duidelijk dat het in alle opzichten alleen maar een goed idee is, de politieke en financiële ‘infrastructuur’ is er nog niet op ingericht en voordat dat allemaal rond is, is de tijd die we hebben in de kavelprocedure verstreken…

Komende tijd meer uitleg en updates!

Kavel 5.01

contact­@­wooncooperatie­­stroom.nl
0644 980248 (Eva)